top of page

Переваги бухгалтерського аутсорсингу

Часто перед малим бізнесом, стартапами, і підприємцями постає питання пошуку кваліфікованого бухгалтера. Особливо складно знайти професіонала з розвинутими навичками складання податкової та фінансової звітності, управління операціями з банківськими рахунками, аналізу фінансових даних та підготовки вихідних рахунків. Вихід з даної ситуації досить простий – бухгалтерський аутсорсинг! Ми допоможемо детальніше розібратись з цим.

Переваги бухгалтерського аутсорсингу - Oblik Pro

Реєстрація та ведення ФОП

Реєстрація ФОПу – досить клопітлива робота, яка складається з кількох етапів, а саме:


Визначення роду діяльності та підбір вірної системи оподаткування

До цієї операції варто ставитись відповідально. Важливо передбачити, які саме види діяльності будуть здійснюватися підприємством для того, щоб зареєструвати відповідний КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності).

Не менш важливий пункт – вибір системи оподаткування. Їх існує дві – загальна та спрощена (єдиний податок). Перший варіант варто обирати підприємцям, які планують значні витрати для функціонування підприємства. А от спрощена система підходить для підприємств, витрати на яких є відносно невисокими.

У кожній з систем є купа нюансів, які варто детально вивчити, перш ніж приступати до роботи. З цим Вам допоможе бухгалтерська агенція.


Подання документів

Цей етап потребує багато роботи та обізнаності у документах. Для реєстрації ФОП необхідно підготувати наступні папери : заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем; заяву про обрання фізичною особою системи оподаткування та інші документи в залежності від виду діяльності. Окрім цього існує ряд критеріїв, яким мають відповідати подані документи.

Після виконання цього пункту підприємцю необхідно стати на облік, як платник податків та зборів, ЄВС та до органу статистики.

Останній крок – отримання виписки з Єдиного Державного Реєстру.


Книга обліку

Кожен підприємець зобов’язаний вести облік у певній формі. За допомогою неї податківці мають змогу контролювати діяльність підприємств. Щороку Міністерство Фінансування затверджує актуальну форму, відхилятися від якої заборонено.


Кількість інформації, якою необхідно володіти для коректної реєстрації ФОП може насторожити. Ми із задоволенням допоможемо відкрити Вашу власну справу без зайвого клопоту!


Бухгалтерський облік для юридичних осіб

Окрім власної справи, яку підприємець відкриває, дотримуючись алгоритму в першому пункті, він зобов‘язаний вірно вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність. Існує два види ведення бухгалтерського обліку: звичайний та спрощений. Інформацію щодо обох варіантів детально описана в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»


Мета ведення бухгалтерського обліку

Отже, основною метою бухобліку є надання максимально правдивої та точної інформації про майно підприємства та його комерційну діяльність. Це допомагає передбачити та усунути можливі ризики, що виникають при веденні підприємством господарської діяльності; виявити резерви, які належать господарству задля забезпечення фінансової стійкості організації; забезпечити дотримання законодавчих норм в процесі здійснення тих чи інших операцій; інспектувати комерційні операції, наявність та рух майна; вірно налаштувати використання трудових, фінансових та матеріальних ресурсів; надати доступ до певних даних для залучення інвесторів.


Принципи бухгалтерського обліку

Для того, щоб коректно вести даний тип обліку спеціаліст має знати деякі принципи:

Обачності. Він передбачає запобігання заниженню оцінки рівня зобов’язань та витрат, одночасно, завищуючи оцінку доходів та активів. Складність даного принципу полягає в недосконалості або невиконанні організаційних заходів.

  • Повного висвітлення. Вся інформація, що є корисною для користувачів має відображатись при складанні податкової та фінансової звітності.

  • Автономності. В цьому випадку певна бюджетна установа розглядається незалежно, тобто окремо від органів управління. Це дає змогу визначити та проаналізувати діяльність безпосередньо даної установи.

  • Послідовності. Такий принцип передбачає наступні дії: бюджетна установа обирає певний метод ведення обліку для того чи іншого об’єкту та зобов’язується не відхилятись від нього протягом бюджетного року. Під впливом, визначених законодавством факторів, є можливість змінити обрані методи. Всі операції мають бути обґрунтовані під час написання фінансової звітності.

  • Безперервності. Дана організація не має намірів ліквідувати або помітно скорочувати діяльність найближчим часом, отже, зобов’язання погашаються у певному порядку, що встановлюється законодавством.

  • Нарахування. Згідно з таким принципом результати операцій мають визнаватися одразу після надання послуг. Всі доходи і витрати вказують у фінансових звітах саме тих періодів, до яких стосуються.

  • Превалювання сутності над формою. Цей принцип зобов’язує відображати певну операцію як за її сутністю, так і юридично. Недотримання даного принципу призводить до порушень посадовими особами бюджетного законодавства.

  • Фактичної собівартості. Пріоритет ставиться на оцінці активів даного підприємства, ґрунтуючись на витратах на виробництво.

  • Єдиного грошового вимірника. Це, так звана, основа, тобто грошова оцінка активів та зобов’язань.

  • Періодичності. Господарська діяльність ділиться на періоди для спрощення порівняння звітних даних.

  • Цих принципів необхідно дотримуватись при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності. Для детальної консультації звертайтесь до наших спеціалістів, ми пояснимо кожен з принципів на практиці!


Складання податкової та фінансової звітності

Звітність – надзвичайно важлива частина діяльності кожного підприємства, адже впливає на ряд важливих рішень. Для надання правдивої інформації спеціаліст, якому доручена така задача, зобов’язаний відповідально ставитись до роботи та мати чималий досвід!


Податкова звітність

Податкова звітність або декларація є важливим документом, який подається спеціальним перевірчим органам у визначені законодавством терміни, відхилення від яких карається штрафом. Така декларація має подаватись за кожний окремий податок. Зазвичай це відбувається в електронному форматі. Помилки у податкових деклараціях виправляються шляхом надсилання уточнювального розрахунку, що створює додатковий клопіт. Саме тому такою справою має займатись професіонал.


Фінансова звітність

У фінансовій звітності вказується інформація про рух коштів, фінансове становище та діяльності підприємства та певний період. Такі звіти не є конфіденційними. Саме для прийняття рішень користувачами вся інформація має бути правдивою та неупередженою. У фінзвіті вказується баланс, сукупний дохід, прибутки та збитки, всі маніпуляції з грошовими одиницями та примітки до кожної з них для пояснення тих чи інших дій. Звітний період для надання фінансової звітності – календарний рік.


Наголошуємо на необхідність виконання будь-якої роботи, пов’язаної зі звітами кваліфікованими особами!


Підсумовуючи, пропонуємо послуги Oblik Pro для спрощення Вашої діяльності. В нашій команді працюють лише професіонали, які детально ознайомлені з усіма аспектами, необхідними для забезпечення функціонування Вашого підприємства відповідно законодавства!


Comments


bottom of page