top of page

Фінансова та податкова звітність

Діяльність будь-якої організації неможлива без обліку та звітів. Бухгалтерською звітністю називають звіти, які формуються на основі обліку. Головні звіти, які систематично мають надходити у відповідні органи - податковий та фінансовий. Насправді звітність – дуже важлива та складна робота, яка вимагає професіоналізму та надзвичайної уважності. Експерти Oblik Pro успішно виконують подібні завдання та готові допомогти Вам.

Бухгалтерська агенція в Києві - Oblik Pro

Фінансова звітність

Кожна організація передбачає будь-які фінансові операції, тож обов’язковою є фінансова звітність. Найпростіше пояснення даного терміну – звітність, яка охоплює детальну інформацію про фінансовий стан підприємства, матеріально-технічну базу, рух коштів та результати діяльності.

Мета фінансової звітності

В першу чергу дана звітність складається для  того, щоб користувачі мали змогу приймати рішення  на основі повної та правдивої інформації про ту чи іншу організацію. Вона важлива для інвесторів та у разі отримання кредитів.

Звітний період

Звітним періодом для подачі фінансової звітності може бути календарний квартал або календарний рік. Існує поняття проміжної звітності – додаткові стислі звіти, що подаються щомісячно або щоквартально. Проміжна звітність підвищує активність інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених користувачів.

Елементи фінансового звіту

За Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку П(С)БО фінансова звітність має включати наступні документи:

Звіт про фінансовий стан (баланс) або форма №1

В даному документі детально описується фінансове становище організації (активи, власний капітал та зобов’язання). Такий вид звітності подається в кінці звітного періоду : повний баланс складається за даними станом на останній день календарного року, а проміжні, тобто місячні й квартальні – в кінці місяця або кварталу.

Звіт про прибутки та збитки або форма №2

Даний звіт відображає доходи, витрати та фінансові результати діяльності тієї чи іншої організації. Складові цього звіту: прибуток або збиток від реалізації продукції, доходи й витрати від курсової різниці, штрафи, борги, комерційні витрати, витрати на виробництво та інші.

Звіт про рух коштів

Звіт про рух коштів містить в собі інформацію про надходження та вибуття коштів в результаті трьох видів діяльності:

  • Операційної (основна діяльність)

  • Інвестиційної (активи та інвестиції)

  • Фінансової (зміни капіталу)

Примітки до фінзвіту

Примітки необхідні, щоб деталізувати або обґрунтувати необхідні статті фінансових звітів

Податкова звітність

Податкова звітність подається у вигляді податкової декларації у відповідні контролюючі органи. На його підставі відбувається нарахування та сплата податку. Це дуже важливий документ, у разі невірного його складення або невчасного подання передбачено штраф. Тому бухгалтери Oblik Pro відповідально ставляться до виконання поставленої задачі. Законами України чітко встановлено вимоги щодо термінів та вигляду подання податкової звітності

Виправлення податкового звіту

В першу чергу дана звітність складається для  того, щоб користувачі мали змогу приймати рішення  на основі повної та правдивої інформації про ту чи іншу організацію. Вона важлива для інвесторів та у разі отримання кредитів.

Замовити фінансову та податкову звітність Київ

Отже, складення звітів – дуже кропітка робота, яку необхідно виконати без відхилень від законодавства, щоб уникнути штрафів та подальших проблем. Oblik Pro має великий досвід роботи з подібними задачами та виконує їх на найвищому рівні, тож чекаємо Вас на консультацію.

bottom of page