top of page

Кадровий облік

Однією з найскладніших частин внутрішнього обліку підприємства є кадровий облік. Для того, щоб вірно вести його бухгалтер має бути відповідальним, дисциплінованим та надзвичайно уважним. Бухгалтери Oblik Pro неодноразово займались веденням кадрового обліку і знають всі нюанси даної послуги. Розповімо детальніше:

Бухгалтерська агенція в Києві - Oblik Pro

Кадровий супровід

Головна вимога до кадрового діловодства, якої ми дотримуємось для якісного виконання роботи- впровадження доступної та прозорої системи обліку персоналу на підприємстві.

Суть обліку кадрів полягає в роботі з даними кожного робітника, забезпечення їх зберігання та надання можливості швидкого доступу до необхідної інформації. Наша компанія займається формуванням та веденням особових карток, трудових книжок , договорів, різних наказів, що стосуються кадрів.

Мета кадрового обліку

Головна мета цього пункту – отримання характеристики кількісної та якісної структури персоналу. Облік кадрів охоплює такі питання:

 • Кількість співробітників на підприємстві, з урахуванням усіх підрозділів

 • Причини та частота відсутності кожного співробітника, вплив цього на функціонування підприємства

 • Освіта працівників

 • Контроль стажування працівників для кадрового резерву підприємства

 • Поділ працівників за певними категоріями та фахом

 • Контроль підвищення кваліфікації кожного співробітника

 • Аналіз зміни працівників, ефективність та причини

 • Контроль оплати праці.

Якщо бухгалтер відповідально ставиться до виконання кадрового обліку, підприємство не матиме проблем у розвитку, адже вірно побудована система роботи на основі даних з обліку – гарантія успіху підприємства. Ви можете отримати консультацію за цим питанням від наших спеціалістів та визначитись з вибором послуги.

Звітування

Важлива частина кадрового діловодства – звіт до державних органів про структуру та стан кадрів.​

До органу Державної податкової служби

 • Повідомлення  про прийняття працівника на роботу. 

До Держстату

 • Форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці».

 • Форма 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці». 

 • Форма № 1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили». 

 • Форма № 3-наука (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок".

До служби зайнятості

 • Звіт № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» за наявності попиту на робочу силу.

 • Звіт № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці» у разі запланованого масового вивільнення працівників.

До ТЦК

 • Повідомлення про прийняття/звільнення з роботи військовозобов’язаних працівників

 • Звіт до ТЦК про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці.

Кадрова документація

Кадрова документація містить інформацію про всі деталі використання найманої праці роботодавцем, а саме:

 

Трудовий договір

 • При прийнятті на роботу працівників обов’язковим є укладення письмового трудового договору. У ньому зазначаються умови праці, обов’язки та права обох сторін, строки роботи працівника та інше.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 • Цей документ необхідний для регуляції трудового розпорядку. Він затверджується на основі Кодексу законів про працю України. В нормативному акті зазначаються порядок приймання та звільнення робітників, їх обов’язки, робочий час, заохочення та відповідальність за порушення трудової дисципліни.

Графік відпусток

 • Цей обов’язковий організаційний документ складається у довільній формі та визначає черговість оплачуваних відпусток з урахуванням усіх робочих процесів підприємства та інтересів кожного співробітника . При складанні графіка наші спеціалісти опираються на норми ДСТУ 4163:2020

Штатний розпис

 • Даний організаційно-розпорядчий документ відображає структуру підприємства, тобто чисельність відділів та працівників, розмір заробітної плати та додаткових виплат. У штатному розписі необхідно зазначати назви посад з урахуванням кваліфікаційних одиниць ( категорій, розрядів, класів), що передбачаються відповідними характеристиками.

Облікова документація

Oblik Pro допомагає фізичній особі- підприємцю, як роботодавцю, відповідно до нормативно-правових актів вести наступну облікову документацію:

 • Накази про прийняття на роботу, переведення та розірвання трудового договору

 • Особові карти працівників

 • Розпорядження про відпустки

 • Платіжні та розрахункові відомості

Аутсорсинг кадрового діловодства та обліку в Києві

Професіонали Oblik Pro якісно виконають необхідну задачу, щоб полегшити Вашу роботу! Чекаємо Вас на консультацію.

bottom of page